Người là ai mà quyền uy trác tuyệt

 Mà đất trời nhật nguyệt phải vâng lời

Lệnh truyền: “Im đi”, sóng gió biển khơi

Đã lặng yên dưới uy quyền Đức Chúa.

 

Đời khách đày nơi trần gian lữ thứ

Ngang dọc đời con bão tố triền miên

 Chao đảo chơi vơi, con sắp đắm thuyền

 “Sao Thầy vẫn ngủ? Chắc con chết mất!” (Mc 4, 38)

 

 Chẳng thể chống chèo về quê, chốn thật

 Nguyện cầu tha thiết, khẩn khoản nài van

Chúa dẫn đưa thuyền cập bến bình an

Quyền năng Chúa chủ trì muôn muôn vật.

 

Cậy mến tin chỉ một niềm son sắt

Cha xót thương, Thần Khí thánh hóa con

 Ba giờ chiều, đường Núi Sọ chon von

 Máu nước Thánh Tâm khơi nguồn cứu rỗi.

 

 Sám hối bước ra từ trong vũng tội

Đấm ngực ăn năn nhận phép giao hòa

Hiệp đường khổ nạn, cây Phúc trổ hoa

Con run rẩy cất cao lời cung chúc:

 

 “Thánh! Thánh! Thánh! Đấng tràn trề ân phúc

” NGƯỜI LÀ AI, chỉ một dạ xót thương

Con Cả chuyên chăm, con Thứ hoang đàng

 Là con cả trong nhà cha, Thiên Chúa.

 Anna Teresa Thuỳ Linh

Ngọn hương bá, chồi non Chúa ngắt

Đem về trồng, tít tắp núi cao

Sinh sôi, hoa trái, rất mau

Thành cây cổ thụ đâu đâu cũng nhìn. (Ed 17, 22-23).

 

Hạt giống Lời hết tình gieo vãi

Vào trong lòng con cái chúng nhân

Người đạo hạnh, kẻ khô khan

Hồng ân Thiên Chúa đổ tràn như sương.

 

Tuỳ phong cách mở tay đón nhận

Tuỳ tâm tư rộng lãnh ơn ban

Đồng xanh mảnh đất chứa chan

Phì nhiêu màu mỡ, mầm xanh, nụ hồng.

 

Ôi tuyệt diệu Tấm Lòng Thương Xót

Hội Thánh Cha: một giọt ban đầu

Nhờ ơn Thần Khí nhiệm mầu 

Rộng lan bốn biển năm châu một ràn.

 

Xin biến đổi con thành dấu chỉ

Tình thương yêu, thánh ý của Cha

Đến tha nhân khắp mọi nhà

Kiên trì gieo vãi gần xa hạt Lời.

 

Vẫn tiến bước đường đời gian khó

Tín thác: - “Ơn Ta đủ cho con.” ( 2 Cr 12, 9)

Sáng danh Chúa tể càn khôn

Nước Cha hiển trị muôn muôn ngàn đời.

Anna Teresa Thuỳ Linh

Đức Giêsu xót thương từ ái

Ba mươi năm ẩn dật làng quê

Ba năm cuối, mở lối về

Giảng rao dẫn dắt Bến Quê vĩnh hằng.

 

Lời giải thoát tháng năm chìm đắm

Đời buông tuồng đánh mất niềm tin

Theo Lời tìm đến bình yên

Bởi Lời Hằng Sống, thiên niên trường tồn.

 

Chiều ly biệt, Lời Người truyền phán:

-“Này các con cầm lấy mà ăn...”

Thần lương nuôi sống thế nhân

Chính đây thịt máu của Thầy hiến trao.

 

Ai đói khát hãy mau tìm đến

Thoả no lòng mãi đến thiên thu

Chẳng còn sầu não ưu tư

Chẳng còn lạc bước, mịt mù bơ vơ.

 

Ôi Tế Phẩm nguồn ơn cứu độ

Nguyện tôn thờ mến mộ tri ân

Thần lương mỹ vị cao sang

Xua tan sự dữ, sa-tan kinh hoàng.

 

Hằng tín thác dẫu vàn thử thách

Thực thi Lời, rao giảng toả lan

Yêu người, kính Chúa vẹn toàn

Tâm thân đền thánh sẵn sàng tiến dâng.

 

Lạy Thánh Phụ, Thánh Thần, Thánh Tử

Hiệp Ba Ngôi muôn thuở muôn đời

Ý Cha thành sự đất trời

Nước Cha hiển trị rạng ngời vinh quang.

Anna Teresa Thuỳ Linh

Thánh Tâm Chúa dạt dào Thương Xót

Yêu loài người hiến trót thân mình

Thần lương nuôi dưỡng nhân sinh

Cùng Ngôi Ba hiệp trọn tình trong Cha.

 

Thánh Tâm Chúa thiết tha tín thác

Treo thập hình: “Ta khát!” chiều nao

Cạn ly mật  đắng nhiệm mầu

Trộm lành Dismas được vào Nước Cha.

 

Thánh Tâm Chúa hải hà tha thứ

Tội lỗi con chất chứa trong đời

Bảy mươi lần bảy chưa thôi

Bởi con yếu đuối chơi vơi mỏng giòn.

 

Thánh Tâm Chúa lưỡi đòng đâm thấu

Tuôn trào dòng máu, nước Thánh ân

Rửa muôn tội lỗi nhân trần

Cứu con thoát ách trầm luân khách đày.

 

Thánh Tâm Chúa lòng đầy lân tuất

Nương long Ngài ẩn dật thân thôi

Thánh Tâm dịu ngọt tuyệt vời

Cho con say đắm hương trời thiết tha.

 

Thánh Tâm Chúa bao la vinh hiển

Làm phàm nhân dâng hiến Cha Trời

Vua muôn Vua, Chúa muôn đời

Hằng luôn thống trị lòng người thế gian.

 

Thánh Tâm Chúa muôn dân muôn nước

Khắp địa cầu, thiên quốc kính tôn

Bái thờ, cung chúc, tạ ơn

Suối nguồn Thương Xót tràn tuôn chan hoà.

 

Thánh Tâm Chúa ngai toà vinh sáng

Đã phục sinh, chiến thắng khải hoàn

Nước Trời rộng mở ân ban

Người lành hưởng phúc Thiên Nhan vĩnh hằng.

Anna Teresa Thùy Linh

Nhiệm mầu Một Chúa Ba Ngôi

Ngôi Cha tác tạo đất trời càn khôn

Dựng loài người có xác hồn

Mang hình ảnh Chúa, trọng hơn muôn loài.

 

Tội nguyên tổ thảm thương thay,

Cha ban Con Một Ngôi Hai xuống trần,

Thập Hình, chết cứu muôn dân.

Ngôi Ba thánh hóa giáng ân an bình.

 

Cha thương con cái tội tình,

Con nối trời đất, phục sinh khải hoàn

Thánh Linh ban phúc bình an

Bảy ơn nguồn suối tuôn tràn thế nhân.

 

Ghi lòng, nhuần thấm Phúc Âm

Sống Chân Thiện Mỹ vọng trông quê trời.

Tại gia Hội Thánh giữa đời

Kết liên nên một, nơi nơi một lòng.

 

Hiệp hành, hiệp nhất, hiệp thông,

Tham gia sứ vụ mau cùng chung tay.

Dẫu cho quỷ dữ bủa vây,

Làm sao che khuất được ngày quang vinh,

 

Ngày Ba Ngôi được hiển danh,

Đoàn chiên theo Chúa chiên lành, cao cung:

- “Ba Ngôi chí thánh chí tôn,

Cha, Con, Thần Khí muôn trùng tán dương”.

 Anna Teresa Thuỳ Linh