SOEUR MARIE EDGAR CHROEUK SINA

 

-Sinh ngày:  3-1-1961: tại Campuchia.

-Đệ tử: 10-7-1973:  tại Cần Thơ.

-Thỉnh Sinh: 4-6-1981:  tại Cần Thơ.

-Nhà Tập: 28-9-1982:  tại Cần Thơ.

-Khấn lần đầu: 14-1-1985:  tại Cần Thơ.

-Khấn trọn đời: 1-12-1993:  tại Cần Thơ

-05.2007 – 08.2014: phụ trách khấn sinh.

-15.12.2015 – hôm nay : Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Campuchia

 

Soeur đã có nhiều năm kinh nghiệm mục vụ tại các họ đạo.

Sứ mạng:

 

  1. Từ năm 1985-1989: giúp tại Tân Quới.
  2. 1990-1992: dạy mầm non tại TP HCM.
  3. 1993: giúp họ đạo Cái Trầu và Trà Cú.
  4. 1994-1997: học điều dưỡng.
  5. 27-12-1997: trở lại Campuchia.
  6. 1999-2008: giúp họ đạo Svaypak.
  7. 4-5-2007 đến 15-8-2014: lãnh trách nhiệm huấn luyện tập sinh.
  8. 18-8-2014 đến 14-12-2015: giúp tại họ đạo Boeung Tumpun.

Từ ngày 15-12-2015 đến nay : lãnh trách nhiệm làm Bề Trên giám Tỉnh Tỉnh Dòng Campuchia.