Chúa gọi tên con có phải vì con xứng đáng?

Chúa gọi tên con vì con đẹp lòng Ngài?

Chúa gọi con chỉ vì Ngài yêu con

Lạy Chúa, con có đáng để Chúa gọi con không?

Con chỉ là kẻ yếu hèn và bất xứng

Có xứng đáng để Chúa gọi con

Con phân vân toan tính và trăn trở

Thì này tiếng Chúa lại vang lên

Hãy theo Thầy làm nhân chứng tình yêu

Bao lâu nay Ngài vẫn chờ đợi con

Bao lâu nay Ngài vẫn gọi tên con

Bước theo Chúa mọi sự Chúa sẽ làm

Chỉ cần con xin vâng thánh ý Ngài

Sống hiến dâng và phục vụ hết tình

Sống trọn tình trọn nghĩa với tha nhân

Và ý thức có Chúa luôn đồng hành

Chúa ơi dẫu rằng con không xứng

Để Chúa yêu và thương chọn gọi con

Nhưng tiếng Chúa cứ thôi thúc con mãi

Con quỳ đây và mạnh dạn đáp lời

Này con đây chính Chúa đã chọn con

 

Têrêsa Anh Thư

Tập Viện  - TD Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment