Mùa Vọng (tiếng AnhAdventtiếng LatinhAdventus) là khoảng thời gian bốn tuần lễ trước Lễ Giáng Sinh. Chủ đề chính của Mùa Vọng là chuẩn bị để kỷ niệm Sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu. Mùa Vọng thường kéo dài từ 22 đến 28 ngày, trong đó có bốn Chúa Nhật bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Vọng và kết thúc trước Lễ vọng Giáng Sinh chiều ngày 24/12. Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng cũng là thời điểm bắt đầu của Lịch phụng vụ Công giáo, thường rơi vào các ngày sớm nhất là ngày 27 tháng 11 và trễ nhất là ngày 3 tháng 12.