Ngày 4 tháng 5 hằng năm là ngày tất cả chị em Chúa Quan Phòng trên thế giới long trọng mừng kỷ niệm ngày Cha Gioan Martinô Moye về trời với Chúa. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này các chị đã làm tuần cửu nhật hoặc cầu nguyện 15 ngày theo Cha Gioan Martinô Moye.

Ngày 4 tháng 5 năm 2024, kỷ niệm 231 năm Cha Gioan Martinô Moye về với Chúa:

Tỉnh dòng Cù Lao Giêng đã tổ chức thánh lễ tại tu viện Cù Lao Giêng với sự tham gia của 250 anh chị em huynh đệ. Tỉnh dòng Cần Thơ và tỉnh dòng Tây Nguyên chia nhau tổ chức tại các nhóm để dễ dàng cho việc di chuyển cũng như thuận lợi trong việc lắng nghe những chia sẻ hoạt động của gia dình huynh đệ. Trong dịp này có một số anh chị em gia nhập chính thức vào gia đình huynh đệ Chúa Quan Phòng.

Đặc biệt tại Cutting, quê hương của Cha Gioan Martinô Moye, chào đón sự hiện diện của ban Tổng quản, quý chị đại diện của các Tỉnh dòng, các Miền và các cộng đoàn trực thuộc Ban tổng quản đến Pháp để tham dự Hội đồng dòng, một số các chị em của nhà mẹ Portieux và các chị Chúa Quan Phòng Saint Jean de Bassel đến từ Ma-đa-gas-ca.

Mọi nơi, thánh lễ tạ ơn được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

- Tạ ơn Chúa đã ban cho chị em Chúa Quan Phòng một người Cha thánh thiện, tràn đầy lòng nhiệt thành lo cho phần rỗi các linh hồn.

- Tạ ơn Chúa vì sự hình thành và phát triển của Hội dòng.

- Tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ Hội dòng qua biết bao thăng trầm trong đời sống.

- Tạ ơn Chúa vì tình yêu, Chúa đã mời gọi các thành viên gia nhập vào gia đình huynh đệ Chúa Quan Phòng, để được góp phần nhỏ bé hầu trở nên khí cụ tình thương của Chúa.

 Tạ ơn Chúa về ngày họp mặt tràn đầy niềm vui và  tinh thần hiệp hành của những người con của Cha Gioan Martino Moye. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn mỗi người con trong Hội dòng cũng như những thành viên trong gia đình huynh đệ để mọi người luôn nhiệt thành dấn thân “thực hiện lòng thương xót Chúa” trong môi trường sống của mình.

 

TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG - TẠI TU VIỆN CÙ LAO GIÊNG

TỈNH DÒNG CẦN THƠ - TẠI THỚI LAI