“Hội Đồng Dòng là một cơ quan điều hợp của Hội Dòng được triệu tập ít nhất hai lần trong nhiệm kỳ. Về cơ bản nó là nơi gặp gỡ, liên lạc và thông tin. Dựa trên sự đóng góp của các Tỉnh dòng và các miền, nó cụ thể hóa ý nghĩa quốc tế của Dòng. Đó cũng là nơi củng cố tinh thần thừa sai của Dòng và ý thức thuộc về cùng một thân thể tông đồ.” (Ls 1.217)

Hội Đồng Dòng năm 2024 được tổ chức tại nhà Mẹ Portieux từ ngày 6/5 – 11/5/2024 với sự hiện diện của Sơ Marie-Raymonde, Bề Trên Tổng Quyền, quý Sơ Tổng cố vấn, quý Sơ Giám Tỉnh và Cố vấn Tỉnh Dòng Châu Âu, Tỉnh Dòng Tây Nguyên, Cù Lao Giêng, Cần Thơ, Campuchia và các đại diện miền Đài Loan, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản.

Sáng ngày 6/5/2024, Đức Cha Jean Paul Mathieu đã giúp các thành viên tham dự tĩnh tâm, nhìn lại Đặc Sủng và Sứ Mệnh của Dòng dưới ánh sáng của Lời Chúa, đồng thời đọc lại chương II trong Tông Huấn Vita consecrata để thấy được chiều kích Ba Ngôi trong đời sống huynh đệ, đó là dấu chỉ của sự hiệp thông.

Buổi chiều, Sơ Bề Trên Tổng Quyền đã khai mạc Hội Đồng Dòng với nghi thức lãnh nhận nến sáng được đốt từ ánh sáng của nến Phục sinh và lời cầu xin Chúa Thánh Thần xin cho mỗi người được ơn lắng nghe Chúa Thánh Thần để đặt mình lại vào dự án của Cha Gioan Martino Moye với thái độ hoán cải và tìm kiếm thánh ý Chúa.

Các Tỉnh Dòng và đại diện các miền lần lượt báo cáo với Hội Đồng Dòng về kinh nghiệm sống các định hướng Tổng tu nghị 2022, những thách đố hiện tại và hướng khắc phục. Hội Đồng Dòng cũng bàn về một số dự án của Hội Dòng, cùng nhau suy nghĩ và cầu nguyện tìm thánh ý Chúa.

Hội Đồng Dòng kết thúc vào sáng 11/5/2024 với Thánh Lễ tạ ơn. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý Sơ nhà hưu dưỡng Portieux, quý Sơ cộng đoàn nhà Mẹ và một số cộng đoàn khác thuộc tỉnh dòng Châu Âu.

Tạ ơn Chúa đã quy tụ và cùng đồng hành với các thành viên tham dự!

Tạ ơn Chúa về tình huynh đệ giữa các thành viên trong Hội Đồng Dòng.

Tạ ơn Chúa về những kinh nghiệm thiêng liêng và sự phong phú trong việc sống sứ mệnh của các Tỉnh Dòng và các miền.

Tạ ơn Chúa vì tất cả là Hồng ân!