HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CẦN THƠ

 

“Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)

 

CÁO PHÓ

 

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Cần Thơ

 Xin kính báo:

 

Ông Antôn NGUYỄN VĂN TRI

Sinh năm 1947

 

Là Thân phụ của Soeur  Albert-Marie Nguyễn Ngọc Đính

Hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Đệ tử Cần thơ, Gp. Cần Thơ

Ông Cố  Antôn NGUYỄN VĂN TRI được Chúa gọi về lúc 20g00 ngày 14 tháng 05 năm 2024

Hưởng thọ 77 tuổi

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

 được cử hành vào lúc 9g00  ngày 16 tháng 05 năm 2024

Tại nhà thờ Họ đạo Trà cú, Gp. Cần thơ

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Antôn NGUYỄN VĂN TRI

Được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Kính báo

                                                                                                 Văn phòng TD Cần Thơ