Việc Loan bao Tin Mừng diễn ra ở bất cứ nơi nào chúng ta được sai đến. Đối với chúng tôi, các Nữ tu Quan phòng của Campuchia, chúng tôi cố gắng gần gũi nhất có thể với cuộc sống của người dân. Sức khỏe là một trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng trên vùng đất Angkor. Các chị em không chỉ có trách nhiệm chữa lành thể xác cho người bệnh. Nhưng họ quan tâm đến các vấn đề về thể chất, tinh thần và tinh thần của mình. Các chị tiếp cận người bệnh bằng cả tấm lòng. Họ cố gắng thể hiện Tình Yêu của Thiên Chúa bằng hành động của mình. Đặc biệt là trong những cuộc trò chuyện thân tình, trong việc xoa bóp... Họ thực sự quan tâm đến anh chị em của mình, như thể họ đang phục vụ, nhận lấy của Chúa chúng ta.

Sơ Faustina-Maria Neary hiện đang làm việc trong một nhóm ở Phnom Penh.

Sơ Marie-Edgar Sina phụ trách trung tâm chăm sóc sức khỏe của giáo xứ Battambang.

BAN TRUYỀN THÔNG - TD. CAMPUCHIA