« Làm mọi sự vì vinh quang cao cả của Thiên Chúa … »

« Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa »

Theo nhu cầu của thế giới và tiếng gọi của Tin Mừng.

 

ĐƯỢC KÊU GỌi

Bước theo Đức Kitô

Đâm rễ sâu trong tinh thần của

Đấng Sáng Lập, được thúc đẩy bởi

Nhiệt tâm truyền giáo của người.

 

 

 

« Trung thành với tinh thần của Cha Gioan Martinô MOYE, và kết hợp hài hòa với những chỉ dẫn của Giáo Hội địa phương, chúng ta muốn chăm chú lắng nghe những tiếng gọi của thế giới, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người nghèo, hoạt động giáo dục và thăng tiếng con người.” Luật Sống 1.12

 

« Những sứ mệnh của chúng ta, dù đa dạng, đều qui hướng về việc phúc âm hóa.

Chúng ta tìm :

  • Gặp gỡ và phục vụ những ai đang sống trong tình trạng nghèo nàn, khốn khổ, bị khai trừ, cách riêng trong những miền xa xôi hẻo lánh ;
  • Đấu tranh để loại trừ những nguyên do làm mất nhân phẩm ;
  • Thăng tiến phẩm giá cho tất cả mọi người ;
  • Làm chứng đức tin cho những người không tin, thờ ơ hoặc không biết gì về đạo ;
  • Loan báo cho mọi người Tin Mừng Cứu Độ trong Đức Giêsu Kitô”.

Chấp nhận những đòi hỏi của đời sống tông đồ, « sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại, như ý Thiên Chúa và người ta muốn. »

Hướng Dẫn 363  -   Luật Sống 1.13