Lịch sinh hoạt các khóa hè năm 2024 với chủ đề ĐƯỜNG GIÊSU:

                  THỜI GIAN:

- Lớp 8 + 9 + 10 : từ thứ hai 17/6 đến thứ năm 20/6/2024

- Lớp 11+12 trở lên từ thứ sáu 5/7 đến thứ năm 11/7/2024

                  ĐỊA ĐIỂM

Tại Tu Viện Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
1/18 Ấp Tấn Bình – Xã Tấn Mỹ - Chợ Mới – An Giang

                  LIÊN HỆ

Sr. Maria Trang Châu 0794921206

Sr.Maria Ngọc Hân 0905219063