Từ ngày 15-20/7/2023, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng tổ chức khóa tìm hiểu ơn gọi cho các em lớp 12 trở lên.

31 em tham gia đã được trải nghiệm nếp sống sinh hoạt hàng ngày trong tu viện của các sơ và nhất là các em có thời gian để tĩnh tâm và phân định ơn gọi.

Trong những ngày đầu, các em được quý sơ phụ trách giúp tìm hiểu tâm lý, phân định ơn gọi của mình…và các em có một ngày chơi với nhau nhằm giúp các em hiểu được tinh thần của người môn đệ đi tìm Chúa theo bốn nhân đức cột trụ của Dòng Chúa Quan Phòng : Đơn sơ, Nghèo khó, Yêu thương và Phó thác. Ngang qua các trò chơi các em được ôn lại kiến thức về Kinh thánh, Giáo lý, Nhân bản, các kỹ năng sống và biết xây dựng tình đoàn kết, tinh thần hiệp nhất. Đặc biệt, các em có 2 ngày tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của sơ Anne Thérèse Võ Thị Lan. Các em được đồng hành để biết cách cầu nguyện, biết lắng nghe tiếng Chúa và biết phân định để lựa chọn con đường thích hợp mà Chúa muốn. Các em ý thức sự quan trọng trong những ngày tĩnh mạc nên đã giữ bầu khí yên tĩnh để tìm gặp Chúa trong cầu nguyện.

Tạ ơn Chúa đã cho các em có những ngày sống bình an và vui vẻ với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động nơi các em lòng khao khát dấn thân trong ơn gọi dâng hiến theo tinh thần của Cha sáng lập dòng Gioan Martino Moye, để các em tiếp tục sứ mạng của người nữ tu Chúa Quan Phòng là “thực hiện lòng thương xót của Chúa trên tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và bị bỏ rơi.”

 

 

 

 

 

 


 

BTT-TD Cù Lao Giêng