Nơi vùng đất Phi Châu xa xôi, Tiếng Chúa vẫn luôn vang dội “Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt lúa về” (Lc 10,2).

Một khóa về “Đời sống Thánh hiến đã được diễn ra tại Transua (Bờ Biển Ngà) từ ngày 17 đến 20 tháng 06 năm 2024. Do Cha Dussin Dino người Italie dong PIME hướng dẫn. Mục đích của khóa là bồi dưỡng cho những người thợ trên cánh đồng truyền giáo, để những người thợ này luôn đứng vững trước những phong ba bão táp trong khi thi hành sứ vụ. Đồng những người thợ này sẽ vừa gặt và vừa gieo để Giáo hội có thêm nhiều người thơ gặt nhiệt thành trên cánh đồng lúa chín.

  

KHÓA "ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN" TẠI TRANSUA

17-20 THÁNG 6 NĂM 2024

Tại Transua , chị em nữ tu Chúa Quan Phòng cũng tìm thợ gặt cho cánh đồng lúa chín không ngừng nghỉ. Tìm những tay thợ sẵn sàng theo gót chân của Cha Gioan Martinô Moye, đem Lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo bị quên lãng, trong tinh thần Phó Thác-Đơn Sơ-Khó Nghèo-Bác Ái.

Từ ngày 17 đến 21 tháng 07 năm 2024, tại Transua đã diễn ra cuộc họp mặt ơn gọi với sự tham gia của các thiếu nữ trong vùng. Các em đã được các chị chia sẻ về “tiếng Chúa gọi cộng tác với Ngài trên cách đồng truyền giáo”; các em cũng được tìm hiểu về “Linh đạo và tinh thần của dòng Chúa Quan Phòng”; học cách cầu nguyện để tìm ý Chúa….Các em có những giây phút sống chung tình thân ái và chia sẻ đời sống huynh đệ cách chân tình….

GẶP GỠ NHÓM TÌM HIỂU ƠN GỌI TẠI TRANSUA

17-21 THÁNG 7 NĂM 2024