Xin giới thiệu một số hình ảnh của các em dự tu Tỉnh Dòng Cần Thơ

Xin giới thiệu hình ảnh các em dự tu của Tỉnh Dòng Cần Thơ. Các em được gửi đến từ nhiều giáo xứ khác nhau, từ cấp 2 đến Đại Học. Ngoài thời gian các em học văn hóa ờ trường, trong suốt thời gian sống tại đây,  các em được quý soeurs giúp về đời sống nhân bản, đời sống đức tin, giúp các em khám phá ra ơn gọi của mình.

Các em cùng sống chung với nhau trong một tập thể yêu thương gắn kết, các chị lớn giúp đỡ, dạy dỗ các em nhỏ, các em nhỏ tôn trọng và nghe lời các chị lớn.

Tất cả tạo thành một vườn hoa muôn màu tươi đẹp!

 

  

 

Cùng nhau tạo dáng

 

  

Cùng nhau lao động

 

 

Cùng nhau lần chuỗi kính Đức Mẹ

 

 

Cùng nhau vui chơi.

 

  

Thu hoạch đậu phộng.

 


Ban Truyền Thông TD Cần Thơ