1. LỜI CHÚA

* Bài Ðọc I: St 3,9-15

“Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”.

Trích sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.

* Bài Ðọc II: 2Cr 4,13 – 5,1

“Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

* Phúc Âm: Mc 3,20-35

“Xatan đã tận số”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

2. SUY NIỆM

“SỰ KỲ DIỆU CỦA VIỆC THI HÀNH LỜI CHÚA”

Minh An

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ X hôm nay, thánh sử Marcô đã kể rất chi tiết về những lời giáo huấn của Chúa Giêsu khi Người trở về nhà mình.

Đầu tiên, là giáo huấn về sự hiệp nhất: các kinh sư từ Giêrusalem xuống, cho rằng Đức Giêsu đã lấy quyền của quỷ để trừ quỷ, đó là một sự nhục mạ Thiên Chúa, nên Người dạy cho họ biết rằng: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy, Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số” (Mc 3, 24-26).

Thứ đến, là giáo huấn về tội phạm thánh: “Ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc 3,29). Tội phạm đến Thánh Thần là gán cho thần ô uế một hành động mà Thiên Chúa thực hiện. Cố ý gán ý đồ xấu cho các hành động tốt của người khác, của Giáo Hội hay các nhóm khác là nói phạm thượng đến Thánh Thần (chú giải của CGKPV).

Cuối cùng, là giáo huấn về việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa để trở nên mẹ và anh, chị, em của Người: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 34.35).

Giáo huấn của Chúa Giêsu về việc lắng nghe và thi hành lời Chúa là giáo huấn tuyệt diệu, bởi vậy chúng ta chỉ dừng lại để suy gẫm điều tuyệt diệu này:

* Thành quả của việc thi hành lời Chúa

Có lẽ Vịnh gia đã đọc Lời Chúa, sống Lời Chúa cách rất thiết thực và ông đã cảm nhận được rằng, Lời Chúa như là “Kim Chỉ Nam” luôn dẫn đường đưa lối cho ông trong cuộc sống, nên ông đã phải xướng lên: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,105). Còn ngôn sứ Giêrêmia, tuyệt diệu hơn nữa khi ông cảm nhận được Lời Chúa như là một thứ lương thực đem lại sức sống thần thiêng cho ông, bởi vậy, ông đã sung sướng nuốt ngay Lời Chúa vào lòng mà thốt lên: “Lạy Chúa, là Chúa tể càn khôn, gặp được Lời Chúa con đã nuốt vào. Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang danh Ngài” (Gr 15,16). Và thánh Giacôbê, trong thư của mình đã khuyên nhủ các tín hữu hãy thực hành Lời Chúa, vì khi thi hành Lời Chúa là người ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc trong mọi công việc mình làm: “Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình… Ai thi hành Lời Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1, 22. 25). Nhưng với Chúa Giêsu thì điều cao quý hơn nữa là Người đã trực tiếp ghi nhận những ai nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì sẽ được gọi là mẹ, là anh chị em, là bạn hữu của Người. Hay nói khác đi, những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa là được Chúa Giêsu cho gia nhập vào gia đình thánh thiêng rộng lớn của Người: “Những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35).

Thánh sử Marcô đã diễn tả việc Chúa Giêsu đang giảng dạy Lời Chúa trong bối cảnh mà rất nhiều người đang chú ý lắng nghe. Người nhà của Chúa Giêsu thấy vậy và cho rằng Người bị mất trí, nên đến tìm cách bắt Người về, nhưng có lẽ đám đông đã làm cản đường, họ không thể bắt Người về được. Người nhà của Chúa Giêsu đã tiếp tục đưa cả mẹ của Người đến để mong sao có mẹ, Chúa Giêsu sẽ nghe lời và theo về nhà? Một lần nữa, đám đông dân chúng được xem như là “vật cản” làm cho người nhà không thể tiếp xúc được với Chúa Giêsu, vì họ ngồi chật hết cả đường đi, nên có một số người đã mách cho Chúa Giêsu biết có mẹ và anh em của Người đến tìm Người, nhân cơ hội này Chúa Giêsu đã dạy cho họ biết giá trị về việc nghe và tuân hành ý Chúa chính là gia nhập vào gia đình của Chúa: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng Người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi Ngài rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 33-35).

Quả thật, Điều tuyệt diệu là ta có một gia đình huyết tộc bao gồm: ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì… Nhưng còn cao quý biết bao hơn nữa khi chúng ta có thêm một gia đình linh thiêng rộng lớn đến vô chừng, không có “điểm dừng”, cũng chẳng có “đích đến”… được nối kết bởi sợi dây liên kết là Chúa Giêsu, vì ta đã nghe và thi hành ý Chúa. Như thế, đi đâu ta cũng có “Nhà” và tới đâu ta cũng có “Bà Con”; Nhà, chính là nhà của Thiên Chúa; Bà Con chính là những người thuộc con cái của Cha chung Trên Trời.

Để có “Nhà” và có “Bà Con” thì ta cần lắm một trái tim biết yêu thương, biết mở rộng tấm lòng, để đón nhận tha nhân, và luôn hướng về Chúa, thi hành ý Người, vì: “ phàm ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, là Đấng ngự trên trời, thì người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35).

Bởi vậy, hãy sẵn sàng nghe và thi hành ý Chúa để bước vào gia đình rộng lớn của Chúa, để đón nhận mọi người làm cha, làm mẹ, làm anh chị em, bạn hữu… trong tình liên đới với Chúa Giêsu.

 * Đức Maria, mẫu gương về việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa

Chúa Giêsu đã xác nhận những người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa không chỉ là những người đã được kết hiệp thân tình trong gia đình của Chúa, nhưng cũng còn là cách gián tiếp Chúa đề cao giá trị của Đức Maria, vì chính Mẹ là người đã lắng nghe và tuân hành ý Chúa cách trọn vẹn nhất. Mẹ luôn “ghi nhớ và suy đi, nghĩ lại tất cả những điều đó trong lòng” (Lc 2, 51). Và nhất là Mẹ đã để Chúa thực hiện những kỳ công của Ngài trên cuộc đời của Mẹ qua tiếng đáp xin vâng: “ Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ thực hiện cho tôi những điều sứ thần truyền” ( Lc 1, 38). Chính Đức Maria là người đã thi hành thánh ý Thiên Chúa cách tuyệt hảo nhất, nên Mẹ xứng đáng trở thành mẫu gương cho chúng ta về việc thực thi Lời Chúa.

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi luôn lắng nghe Lời Chúa, đáp tiếng xin vâng theo thánh ý Chúa và nhất là thực hành Lời Chúa cho nên trọn, để ta được xứng đáng đón nhận vào gia đình thánh thiêng của Người, như chính Người đã khẳng định: “Những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy chính là anh em tôi, là mẹ tôi” ( Mc 3, 35).

https://gpcantho.com/cac-bai-suy-chua-nhat-10-thuong-nien-b/#_Toc166407696