1. LỜI CHÚA

* Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48

“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.

* Bài Ðọc II: Ga 4, 7-10

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.

* Phúc Âm: Ga 15, 9-17

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

2. SUY NIỆM

THƯỚC ĐO TÌNH YÊU

Lm Giuse M. Trần Xuân Chiêu

Đoạn Tin Mừng Thánh Gio-an thuật lại Lời dạy của Đức Giê-su về đề tài tình yêu. Đức Giê-su nói rất nhiều về chủ đề này: tình yêu với Cha Thầy, tình yêu anh em. Người còn đặt ra những tiêu chuẩn cho tình yêu đích thực, Người coi giới luật yêu thương là một lệnh truyền.

Đã gọi là lệnh truyền thì còn tình yêu nữa chăng, người ta đâu còn tự do khi phải tuân giữ luật lệ? Đâu phải chỉ yêu Chúa mới có niềm vui, những thứ tình yêu thế gian khác cũng tạo ra niềm vui đó chứ? Tại sao trong mười giới răn Chúa truyền, không chỗ nào nói đến từ tình yêu?

1. Di chúc thiêng liêng

Trong bối cảnh chuẩn bị "ra đi," Đức Giê-su tiết lộ những bí mật cuối cùng của Trái Tim Người, có thể sau bữa Tiệc li và trước khi vào vườn Giêt-si-ma-ni. Đó là những lời tâm huyết về tình yêu: "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ điều răn Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu Thầy"(Ga 15,9b-10). Đức Giê-su muốn các môn đệ Người phải thực hiện tình yêu thương đối với nhau, vì Người coi đó là một lệnh truyền, một lời trăn trối trân trọng.

Đức Giê-su nói về tình yêu với Cha Người: Đức Giê-su muốn đưa các môn đệ đến với Chúa Cha. Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, mọi hoạt động trong Thiên Chúa đều xuất phát từ tình yêu, Đức Giê-su nói: Như Cha yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Chúa Cha yêu mến Chúa Con và thông truyền tình yêu này tới Đức Chúa Thánh Thần. Tình yêu màu nhiệm được trở nên hữu hình qua Đức Ki-tô, để thông ban tình yêu cho nhân loại. Tình yêu giữa Đức Giê-su với Cha Người là tình yêu tôn vinh, tình yêu vâng lời, là khuôn mẫu cho mọi tình yêu.

Đức Giê-su nói về tình yêu với các môn đệ: Đức Giê-su tiếp tục đòi hỏi các môn đệ đáp trả tình yêu đối với Người là Thầy của họ, Người nói: "Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy"(Ga 15,9). Đức Giê-su đã so sánh tình yêu anh em như tình yêu với Thiên Chúa. Tình yêu khiến Thiên Chúa hạ mình nên như con người, sống với cuộc sống của con người; Người yêu thế gian đến si mê điên cuồng, mà đỉnh chóp của tình yêu đó là Thập giá vinh quang.

Đức Giê-su nhấn mạnh tình yêu thương nhau: Dòng chảy tình yêu của Chúa vẫn trải rộng, lan toả đến nhân loại để nên khuôn mẫu và động lực giúp con người yêu thương nhau, Chúa nói: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Người coi tình yêu anh em là lệnh truyền, để chứng tỏ tình yêu của họ đối với mọi người. Khi yêu thương nhau, người ta còn chứng tỏ là họ làm điều Chúa đã làm. Khi yêu thương nhau người ta chứng tỏ cho thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ của con người.

2. Khuôn mẫu tình yêu

Tình yêu vốn là đề tài lớn nhất của mọi thời đại, tuy nhiên yêu như thế nào mới là trọng tâm của Lời dạy trong đoạn Tin Mừng. Có thể là một tình yêu cảm xúc, hoặc một tình yêu tự nhiên, yêu cái tốt, cái đẹp. Tình yêu giới hạn trong những người thân, những người làm ơn cho mình, những người trong một cộng đồng, Tổ quốc. Luật Cựu Ước đã tiến xa hơn, thước đo tình yêu tha nhân là tình yêu chính mình. Đức Giê-su hoàn thiện chuẩn mực tình yêu bằng một khuôn mẫu tuyệt đối: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"(Ga 15,12). Không thể diễn tả hết tình yêu của Thiên Chúa, cao cả và tuyệt đối, con người chỉ có thể bắt chước phần nào mẫu tình yêu Đức Giê-su đã thực hành nơi con người:

Yêu như Chúa yêu là tình yêu vô vị lợi: Đó là tình yêu cho đi mà không đòi trả lại, tình yêu không cầu lợi cho mình, Chúa phán: "Nếu các con yêu những ai yêu các con thì có công trạng gì? những người thu thuế cũng làm như vậy?" Một thứ tình yêu trao đổi chưa phải là tình yêu đúng nghĩa, chỉ khi người ta biết cho đi tất cả như Chúa đã làm mới là tình yêu đích thực.

Yêu như Chúa yêu là tình yêu không giới hạn: Người ta thương yêu những người yêu mình, những người thuộc về mình; nhưng thù ghét, thậm chí còn muốn tiêu diệt những ai không thuộc về mình. Đức Giê-su dạy người ta phải yêu hết mọi người, không thân quen, kẻ xa lạ, người giàu có, kẻ nghèo hèn, kể cả kẻ thù, người tội lỗi. Đó là một tình yêu không phân biệt tốt xấu, lành dữ.

Yêu như Chúa yêu là tình yêu bằng hành động thực tế: Không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng, không phải chỉ bằng môi miệng dẻo ngọt, không chỉ biểu hiện qua hình thức bên ngoài mà cả trong nội tâm, qua những việc làm thực tế. Yêu là nhìn xem những nhu cầu của người khác, mở rộng bàn tay chia sẻ với người nghèo, người khổ đau, cô đơn; yêu là nhìn xem những nhu cầu tinh thần của những người xung quanh bằng cách viếng thăm, chia sẻ niềm tin. Chúa đã làm tất cả để cứu vớt họ và Chúa đòi mỗi người cũng phải làm như Chúa.

Yêu như Chúa yêu là tình yêu vô điều kiện: Đó là tình yêu không so đo tính toán, không so sánh hơn thiệt. Đó là tình yêu tri kỉ, sẵn sàng quên đi mọi lỗi lầm của người khác. Đó là tình yêu dám hi sinh bản thân mình để chứng tỏ tình yêu. Đức Giê-su đã tha thứ cho kẻ tội lỗi, ban Nước Trời cho kẻ trộm, đã hi sinh chết trên Thập giá để cứu độ nhân loại. Đó là tình yêu trao tặng, tự hiến hoàn toàn, một khuôn mẫu tình yêu có sức cứu độ toàn thể nhân loại.

3. Kết quả của tình yêu

Tình yêu đem lại rất nhiều thành công trong cuộc sống, trong đó có những giá trị mà Đức Giê-su nói đến trong đoạn Tin Mừng Gio-an:

Khi yêu người ta đạt được niềm vui: Đức Giê-su coi niềm vui là món quà giá trị cho những ai nghe Lời Chúa mà thương yêu nhau: "Nếu anh em giữ các điều răn Thầy, anh em ở lại trong tình yêu của Thầy. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để niềm vui của Thầy trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn." Khi yêu, người ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc, khi yêu nhau người ta cảm thấy bình an, niềm vui sẽ đến sau ngay những hành động yêu thương. Nó cộng lên cùng với tỉ lệ tình yêu. Tình yêu mãi mãi là niềm vui của mùa xuân vĩ đại.

Vì yêu, Thiên Chúa coi con người là bạn hữu: Các môn đệ có lẽ ngạc nhiên về Lời này của Đức Giê-su. Họ theo Chúa vì thán phục Người, đợi chờ ở Ngườì điều gì vĩ đại. Đức Giê-su đã tuyên bố: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết"(Ga 15,15). Đức Giê-su yêu thương các môn đệ, trò chuyện thân mật, kề vai sát cánh bên nhau, chia sẻ những điều kín nhiệm về Chúa Cha, kêu gọi cộng tác vào sứ vụ của Người, tiếp nối nhiệm vụ của Người với toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã hạ mình xuống với con người, chia sẻ thân phận con người, không còn là Thượng Đế mà là phàm nhân, không còn là tôi tớ với ông chủ mà là bạn hữu Người.

Lạy Chúa, trong một thế giới đang rất cần tình yêu, xin cho mỗi Ki-tô hữu chúng con có thể chứng tỏ được tình yêu mà Thiên Chúa muốn chúng con thể hiện qua anh em mình.

https://giaophanthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-b-lm-giuse-tran-xuan-chieu