Việc Đào Tạo là một trong những định hướng ưu tiên của Tổng Hội năm 2022-2028, (*) Ban phục vụ Tỉnh Dòng Tây Nguyên tiếp tục gửi chị em đến Trung Tâm Linh Đạo I -Nhã học Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao.

Mỗi khoá học được sắp xếp cho 18 học viên, và sr. Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thuỳ và sr. Marie Desire Nguyễn Thị Thanh Tân thuộc Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên đã được gửi đi học NK 2023-2024. Khoá học kéo dài hơn 9 tháng, các học viên được tham dự khoá Linh thao học lý thuyết và thực tập cá nhân cũng như chương trình của nhóm.

Ngày 25/03/2024, Lễ Thánh Sử Marco là ngày kết thúc khoá học. Soeur Bề Trên Giám Tỉnh Marie Josephine Trần Thị Thu Lan đã đến Ngũ Phúc tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Sai Đi của các học viên. Trong buổi đón tiếp cha Giám Đốc CIS Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh trình bày ý nghĩa và mục đích của chương trình ĐHTL & HDLT. 1 đại diện học viên phát biểu cảm tưởng sau khoá học và Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước phát biểu cảm tưởng cuối cùng về những thao thức của Ngài nói riêng và của những Mục Tử có trách nhiệm nói chung… vì thế các Giáo phận ngày càng gửi các cha tham dự khoá nhiều hơn và cho đến nay CIS đã tổ chức 3 chương trình. (*)

 

Tạ ơn Chúa đã cho chị em cơ hội miệt mài ghế nhà trường để hiểu biết về chính mình, học  lắng nghe, học thấu cảm… với hy vọng những gì chị em học hành sẽ trở nên hành trang quý giá cho chính các chị và giúp đỡ “ai đó” trên hành trình sứ vụ của chị em.

 

Thông Tin TD Tây Nguyên

(*) XÁC TÍN 2 – ĐỊNH HƯỚNG

“Sống trong thế giới không ngừng biến đổi về: kỹ thuật số, công nghệ thông tin, xã hội hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân ngày càng gia tăng, chúng tôi xác tín rằng việc đào tạo cho mỗi người và mỗi cộng đoàn biết phân định là điều rất quan trọng, đối với sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng của chúng ta. Việc này cần phải theo đuổi suốt cả cuộc đời.” ( x. Ls 1. 129)

(*) Thư chúc lành của Đức Cha Tổng Thư ký của HĐGM VN gửi cho cha Giám đốc CIS Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, sau khi ngài giới thiệu cho các Đức Giám Mục trong cuộc họp thường niên thángg 04/2024.