Hằng năm, Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã tổ chức các khoá học cho các cựu học viên đã theo học Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao. Anh chị em đã học các khoá trước có thời gian để cập nhật các môn học mới, thời gian gặp gỡ chia sẻ sứ vụ, về thăm quý cha giáo cũng như nối kết tình bạn trong mọi nẻo đường sứ vụ…

Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em có thêm nhóm bạn cùng làm việc cho Nước Trời,

Cám ơn Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã đã tạo điều kiện cho mọi người được nối kết tình thân trong Chúa với Chúa và với nhau để cùng nhau nỗ lực phục vụ cho Vinh Danh Thiên Chúa và phần rỗi anh chị em.

Khoá thường huấn đã được tổ chức từ chiều 19/04 -24/04/ 2024

 

Chủ đề: Bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong Giáo hội trước tình trạng lạm dụng.

Cha hướng dẫn: Lm Giuse Trần Sĩ Nghị S.J

Các Sơ cựu học viên của Tỉnh Dòng Cần Thơ và Tây Nguyên đã tham dự thường huấn:

             Marie Esther Trần Thị Thanh Thuỷ

              Marie Goretti Lê Thị Thu Trinh

                                                                                                                       Anna Đặng Thị Hoàng Thuý

 Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Têrêsa Nguyễn Thị Hiếu Thuận

Cám ơn quý Sơ đã thao thức việc học hành. Nhà Dòng hy vọng quý soeurs có thời gian chia sẻ cho chị em và đồng hành với những ai cần đến trong sứ vụ của quý Sơ.

Tất cả cho Vinh Danh Thiên Chúa và hạnh phúc cho anh chị em.

 

 Thông tin TD Tây Nguyên