Khi nhận được email của nhà Tổng về việc thông báo 3 chị Tân Giám Tỉnh của các Tỉnh Dòng, con chỉ kịp ghi một nữa câu Thánh Vịnh 33,2  để tạ ơn Chúa và chuyển liền thư cho chị em trong Tỉnh Dòng.

Tại nhà nguyện Nhị Bình, con đã đọc thư công bố Tân Bề Trên Giám Tỉnh cho các chị em đang hiện diện sau khi đọc kinh Truyền Tin. Sau đó chúng con đã cùng hát lời kinh Phó Thác và thinh lặng… để cầu nguyện cho chị.

SOEUR MARIE – JOSEPHINE TRẦN THỊ THU LAN đã được Bề Trên Tổng Quyền bổ nhiệm làm Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Tây Nguyên.

Chị em chúng ta cùng nhau hát vang lời Tạ Ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Tỉnh Dòng một Tân Bề Trên Giám Tỉnh để tiếp tục yêu thương và phục vụ Tỉnh Dòng.

Chị em trong Tỉnh Dòng xin CHÚC MỪNG SOEUR trong sứ vụ mới!

Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho soeur được nhiều sức khỏe, ơn KHÔN NGOAN và tràn đầy THÁNH THẦN để soeur phụng sự Thiên Chúa trong sứ mạng phục vụ chị em.

Trong tâm tình của những người chị, những người em, chúng ta đón nhận SOEUR với tấm lòng quý mến, vâng phục và cùng với soeur quyết tâm đóng góp phần mình để xây dựng Tỉnh Dòng, với ước mong chị em được thăng tiến và Tỉnh Dòng được phát triển.

Thời gian chuyển đổi ban Phục Vụ của Tỉnh Dòng là một thời gian khá tế nhị, vì thế con tha thiết xin quý chị em đón nhận biến cố này trong TINH THẦN ĐỨC TIN. Cùng nhau chúng ta lập lại lời hứa, ngày chúng ta tuyên khấn trọn đời, khi chúng ta đặt tay trong tay Bề Trên Tổng Quyền và thưa: "Con xin hứa cùng Bề Trên và những người thế quyền Bề Trên lòng tôn kính và vâng lời con thảo". 

Để khép lại trang thư, con xin được mượn lời của Thánh Phaolô trong thơ thứ I gởi giáo đoàn Thessalonica để chúng ta cầu chúc cho nhau: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm.” (1Tx 5,23)

Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng chị em và cho Tỉnh Dòng Tây Nguyên của chúng ta.

Trong Trái Tim Chúa Giêsu Nhân Hiền.

Tâm tình của người phục vụ,

Nhị Bình, đêm 01.11.2023