Chúng ta hăm hở bước vào tháng Mân Côi với bao ước mơ kết chuỗi từng lời kinh Kính Mừng dâng tặng Mẹ Marie với tấm lòng yêu mến của đàn con thơ dâng kinh Mẹ.

Tại nhà Tập Nhị Bình, ngay từ đầu tháng Mân Côi, chị em chúng con cũng ước mong dâng lên Mẹ lời thì thầm “Ave Maria…” cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới và cầu nguyện cho Hội Dòng trong những ngày thăm dò các Tân Giám Tỉnh cho 3 Tỉnh Dòng tại Việt Nam. 

Và đêm nay, trước tượng đài Mẹ chúng con kết chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ. Chúng con dâng lên Mẹ tâm tư của chúng con. Chúng con ước ao có được một đức tin nồng nàn, thêm lòng yêu mến Chúa và kính tôn Mẹ. Xin Mẹ thương nhận và xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho những ước nguyện bé nhỏ của chúng con.

Kết chuỗi Mân Côi đoàn con dâng kính Mẹ,

Dắt dìu, che chở Mẹ thương xót con cùng.

Thân lữ khách dặm trường, đầy sương gió.

Bên Mẹ hiền con thơ bước bình an.  

 

BTT - TD. TÂY NGUYÊN