Trong niềm vui của ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng hân hoan đón nhận các em khối huấn luyện tiến lên một giai đoạn trong ơn gọi dâng hiến.

Năm em Tiền Tập gia nhập vào Tập Viện. Đây là "thời gian dành cho việc đào tạo, việc phân định, đoạn giao và tập sống đời sống nữ tu Chúa Quan Phòng” (LS 1.153). Các em được Bề trên trao sách Hướng dẫn, Luật Sống, lúp, thánh giá gỗ và tên thánh mới. Tỉnh Dòng cũng đón nhận 5 em Đệ tử tiến lên một giai đoạn mới là Tiền tập, các em sẽ được huấn luyện một bước cao hơn so với đệ tử để thấy được sự thăng tiến và trưởng thành nơi các em. “Đây là giai đoạn đầu tiên của việc đào tạo đời tu tông đồ, giai đoạn này giúp tạo sự hiểu biết hỗ tương giữa ứng sinh và Hội Dòng.” (LS 1.141) Các em được nhận thánh giá và những lời dạy của Đấng Sáng lập được tóm gọn trong quyển “Lời Cha Á Thánh Gioan Martino Moye” như một lời nhắc nhở về việc tập sống các nhân đức hàng ngày theo gương của Cha Sáng Lập.

Ngoài ra, Tỉnh Dòng cũng đón nhận 5 em dự tu sẽ bước vào Đệ Tử. Giai đoạn này,  ngoài việc các em được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, các em cũng được thấm nhuần Tinh Thần Dòng hơn qua những lời dạy của Cha Gioan Martino Moye mà các em sẽ được nghe hàng ngày.

Nghi thức gia nhập Đệ Tử, Tiền tập và Tập viện được kết thúc bằng giờ Chầu phép lành.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban ơn và gìn giữ các em trong giai đoạn mới, xin Chúa giúp các em biết khao khát và yêu mến Chúa qua đời sống dâng hiến và biết mở lòng đón nhận ơn Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, qua các trung gian là quý sơ phụ trách các em. Xin Cha Á Thánh Gioan Martino Moye luôn đồng hành và che chở các em mỗi ngày.