Theo truyền thống hàng năm, ngày họp mặt gia đình huynh đệ của tỉnh dòng được tổ chức vào ngày 4.5, năm nay kỷ niệm 231 năm Cha Gioan Martino Moye về với Chúa. Tỉnh dòng tiếp đón hơn 250 anh chị huynh đệ đến từ các cộng đoàn về tham dự buổi họp mặt.

Mở đầu cho ngày họp mặt hôm nay, gia đình huynh đệ cùng nhau nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Dòng hơn nữa là tại Việt Nam, đặc biệt hơn là quá trình hình thành của gia đình huynh đệ.

Sau giờ nhìn lại với lòng biết ơn, cha Martino Trần Đình Khải đã chia sẻ với gia đình huynh đệ đề tài: Huynh đệ Chúa Quan Phòng hiệp hành trong sứ vụ theo tinh thần Cha Gioan Martino Moye. Và đỉnh cao của sự hiệp thông hôm nay là tất cả quý Sơ và gia đình huynh đệ cùng nhau tham dự Thánh Lễ tạ ơn trong bầu khí linh thiêng và ấm áp tình gia đình. Cũng trong dịp này có 28 chị được gia nhập chính thức trong gia đình huynh đệ Chúa Quan Phòng, đây là những cộng tác viên đắc lực của chị em Chúa Quan Phòng nơi môi trường giáo xứ của các Chị.

Tạ ơn Chúa về ngày họp mặt hôm nay, tràn đầy niềm vui và  tinh thần hiệp hành của những người con của Cha Gioan Martino Moye. Tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa đã mời gọi mỗi thành viên trong gia đình huynh đệ được góp phần nhỏ bé để trở nên khí cụ tình thương của Chúa. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ trên từng thành viên trong gia đình huynh đệ nhiều ơn lành của Chúa để các anh chị luôn nhiệt thành dấn thân “thực hiện lòng thương xót Chúa” cho tất cả mọi người.

BTT.TD.Cù Lao Giêng