Dòng Chúa Quan Phòng Portieux được khai sinh ngày 14 tháng 01 năm 1762 tại làng Vigy nước Pháp. Từ lâu, các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng ở Portieux đã nghĩ đến việc ra đi đến vùng Viễn Đông. Ký ức về Cha Jean-Martin Moyë, Đấng Sáng Lập Dòng và là nhà thừa sai ở Trung Hoa, vẫn còn hiện diện trong tâm trí các nữ tu Chúa Quan Phòng. Chỉ cần một cơ hội cũng đủ để Dòng bắt đầu nhập cuộc.

Về mặt Giáo hội, vào năm 1850, địa phận Nam Vang được tách khỏi địa phận Tây Đàng Trong với Giám Mục đầu tiên là Đức Cha Michel. Đến năm 1864, ngài được gọi về Tòa Giám Mục Saigon trao quyền lại cho cha Aussoleil. Khoảng năm 1868, một phần đất của địa phận Saigon lại sáp nhập vào địa phận Nam Vang. Đó là hai tỉnh miền Tây: Hà Tiên và Châu Đốc.

(Từ sau khi tái cấu trúc Tỉnh Dòng)

Ngày 15/11/2011, 3 Tỉnh Dòng tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

 

Nữ tu Chúa Quan Phòng – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng phục vụ trong các giáo phận : Long Xuyên, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tp.Hồ Chí Minh. Gồm có 42 cộng đoàn trong các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tp.Cần Thơ, Tp.Hồ Chí Minh.

Các Nữ tu phục vụ trong các lãnh vực:

  • Giáo dục: Mở lớp tình thương, trường Mầm Non, bán trú, nội trú, lưu xá
  • Mục vụ: Giáo lý, ca đoàn, các hội đoàn...
  • Y tế: mở trạm xá, phát thuốc cho người nghèo, phục vụ tại các bệnh viện.
  • Xã Hội: Trung chuyển học bổng, tổ chức các lớp huấn nghệ, thăm viếng, giúp đỡ người già neo đơn, những gia đình nghèo...

Đặc biệt, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng có thêm hai sứ mệnh khác là:

  • Các chị Hưu Dưỡng có trách nhiệm cầu nguyện cho Giáo Hội, Hội Dòng và toàn thế giới.
  • Chị em tỉnh dòng Cù Lao Giêng có trách nhiệm phục vụ các nữ tu cao niên của 3 Tỉnh Dòng tại Việt Nam nơi nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng.

 

  • Sau khi tái cấu trúc Tỉnh Dòng tại Việt Nam, tỉnh dòng Cù Lao Giêng được trả lại khu đất mà trước đây nhà nước bỏ hoang. Hết sức phấn khởi và vui mừng, Sr M.Auguste Nguyễn Tuyết Trang, cựu Bề Trên Giám Tỉnh đã cùng với chị em tu sửa lại các ngôi nhà. Hiện nay, Tỉnh dòng đã tu sửa xong và đi vào hoạt đông dãy nhà tĩnh tâm bao gồm: nhà nguyện, phọng hội và các phòng ở cho quý Soeurs tĩnh tâm hàng năm, nhà dành cho quý Soeurs trong ban phục vụ được tu sửa lại khang trang hơn, nhà đệ tử, tiền tập, nhà khách và đất thánh cũng được sửa lại...làm cho khuôn viên của tu viện được rộng rãi và thoáng mát hơn. Tỉnh Dòng cũng đón tiếp Quý Cha, quý Thầy chủng viện và quý tu sĩ nam nữcó nhu cầu đến tĩnh tâm tại đây. Tạ ơn Chúa vì tất cả đều là nhờ vào tình thương của Chúa Quan Phòng và sự cộng tác đắc lực của các chị em trong Tỉnh Dòng đã góp phần làm cho Tỉnh Dòng ngày một phát triển hơn. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn tình thương của Chúa trên từng thành viên trong Tỉnh Dòng để tất cả luôn sống và thực hiên lòng thương xót của Chúa cho mọi người.

Video sự hình thành và phát triển dòng CQP tại VN:

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng