Ngày thứ bảy, 7 tháng 10 năm 2023, tại Nhà Nguyện Nhà Mẹ Chúa Quan Phòng Portieux, Cha Tổng Đại diện Denis BELIGNE, cùng với các cha đồng tế đã dâng Thánh lễ tạ ơn mừng “Kỷ niệm Khấn dòng” của 11 sơ. 

75 năm

Sơ Marthe PAI

Sơ Marie Madeleine WANG

70 năm

Sơ Dominique FONFRIDE

Sơ Sainte-Marie WEI

Sơ Emanuelle PAPA

60 năm

Sơ Odile BOUSSERT

Sơ Marie-Odile COURTOT

Sơ Marie-Gemma DI CRISCIO

Sơ Monique LABOUREL

Sơ Thérèse MEAZZA

Sơ Anne Catherine PHAN

 

Sr Marie-Ange chào đón quan khách

 

Sơ Marthe Pai trên chiếc xe lăn.

Từ trái sang phải: Sơ Thérèse Meazza, Sơ Marie-Gemma, Sơ Odile Boussert, Sơ Dominique Fonfride, và Sơ Marie-Madeleine Wang

  Từ trái sang phải : Sơ Sainte-Marie Wei, Sơ Emmanuella Papa, Sơ Monique Labourel, Sơ Anne-Catherine Phan et Sơ Marie-Odile Courtot

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm bởi tiếng hát, lời cầu nguyện.

Sau thánh lễ, quan khách đã cùng nhau chia sẻ niềm vui với các sơ mừng lễ trong bữa tiệc liên hoan đầy ấp niềm vui.

BAN TRUYỀN THÔNG