Vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, chính thức đóng cộng đoàn Orchies sau 187 năm hiện diện để thi hành sứ mệnh truyền giáo. Trong sự thân thiện và tạ ơn, với tâm hồn nặng trĩu đôi chút khi rời khỏi nơi này, nơi mà các chị em đã rất hạnh phúc và đã cống hiến hết mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho cư dân Orchies, những người trách nhiệm của Giáo phận và Giáo xứ.

“Sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại…”

 

 

 

 

 

 

\

Soeur Marie Ange MANGEOT

BAN TRUYỀN THÔNG