SOEUR Anne - Lucie NGUYỄN KIM NGA

 -Sinh ngày:  25/03/1946 tại Prey Veng CAMBODGE

-Khấn lần đầu: 11/11/1966 tại Phnom Penh

-Khấn trọn đời: 04/05/1974 à Portieux France