Một số hình ảnh về công tác mục vụ mà sr Anna đang tham gia tại Đài Loan thuộc giáo phận Gia Nghĩa:

Hình ảnh nhóm di dân Việt Nam đón Thánh Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Gia Nghĩa

Sr Anna sinh hoạt, dạy giáo lý cho các em ký túc xá trường Liren

Ban Truyền Thông SPP