Một số hình ảnh công tác mà chị em phục vụ tại Đài Loan tham gia trong năm qua: 

Mừng bổn mạng Giáo Xứ Thiên Thần

Nhóm cầu nguyện Taize

Sr Paul-Joseph dạy giáo lý cho các em

Bề Trên Tổng Quyền kinh lý

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thăm Viếng dịp Noel

Thiện nguyện

Tổng Quyền chào Đức Cha Thomas

Ban Truyền Thông SPP