Ngày 05/04/2024 Tỉnh dòng Cần Thơ nhận được lời mời của cha Vinh sơn Ngô Thái Phong ( đặc trách sinh viên công giáo Thái Bình) để tham dự “Đại hội Sinh viên Công Giáo Thái Bình – Hà Nội lần thứ 28 với chủ đề: ANH EM LÀ THÂN THỂ CỦA ĐỨC KITÔ”.

Đáp lại lời mời ấy, chiều ngày 30/04/2024 Tỉnh dòng gửi 3 sơ: Maria Trương Thị Hồng Tuyết – Cố vấn Tỉnh dòng, Sr. Marie – Thérèse Trần Gia Thủy Tú và Sr.Marie- Géraldine Hoàng Thị Phượng đến tham gia đại hội tại Giáo xứ Dương Cước – Gp.Thái Bình. Lần đại hội này quy tụ khoảng 200 bạn sinh viên công giáo đến từ nhiều Giáo xứ trong Gp.Thái Bình – Hà Nội. Sự hiện diện tuy âm thầm, bé nhỏ, đơn sơ của 3 Sơ Chúa Quan Phòng nhưng đem lại niềm vui và sự khích lệ tinh thần rất lớn cho các bạn sinh viên.

Danh xưng chị em nữ tu Chúa Quan Phòng trước đây chưa được biết đến ở Miền Bắc, nhưng ước mong sau chuyến đi ngắn ngủi này, Hội dòng nữ tu Chúa Quan Phòng sẽ được biết đến nhiều hơn và nếu là ý Chúa, Hội dòng sẽ được hiện diện trên mảnh đất thân thương này.

 

 

Ban truyền thông - TD.Cần Thơ