Đức công chính thì trường sinh bất tử

Chúa dựng con người bất diệt trường tồn

Mang hình hài bản tính Đấng chí tôn

Nhưng quỷ dữ đã đem vào sự chết. (G Kn 1, 13-15; 2, 23-24)

 

Lòng Chúa Xót Thương vô bờ vô bến

Chẳng để con phải hủy diệt khốn cùng

Hồi sinh xác hồn, cứu kẻ lao lung

La-za-rô chết, bốn ngày sống lại. (Ga 11, 43-44)

 

Hỡi em bé, Ta bảo em chỗi dậy! (Mc 5, 41)

Lời phán quyền uy khuất phục đất trời

Tiêu diệt ác thần, sự dữ nơi nơi

Đã khấng nhậm lời van nài thống thiết.

 

Chữa người nữ mười hai năm băng huyết

Tháng ngày đớn đau, rên siết, tủi buồn

Tìm đến Người lãnh nhận Lòng Xót Thương

Thiết tha một niềm chạm vào áo Chúa. (Mc 5, 25-34)

 

Đời con tháng năm nhạt nhoà héo úa

Lạc lối lầm đường, bội nghĩa vong ân

Đáy vực thẳm sâu thống hối ăn năn

Kiên vững cậy trông, hết lòng tín thác.

 

Thần Khí Chúa đổ trên con dào dạt

Náu nương Thánh Tâm khiêm nhượng, hiền lành

Vãi gieo Hạt Lời khắp cánh đồng xanh

Ngày mùa lúa chín, vàng ươm thơm ngát.

 

Nên khí cụ đem yêu thương ấm áp

Ấp ủ tâm hồn lạnh giá đêm đông

Ma-ri-a, Mẹ Lòng Chúa Xót Thương

Đường về quê thật đỡ nâng, dìu dắt.

 

Hiệp với Mẹ cùng triều đình thần thánh

Tín trung son sắt, hiệp nhất một lòng

Chúc tụng vinh danh Đức Chúa cửu trùng

Hiển trị đất trời muôn đời muôn thuở.

Anna Teresa Thuỳ Linh