Thiên Chúa thương ban ánh mặt trời

Chiếu soi, sưởi ấm khắp nơi nơi

Trên ai lầm lạc, người công chính

Khắp cả nhân gian, hết mọi nguời.

 

Chúa còn tuôn đổ suối hồng ân

Bốn biển năm châu khắp thế trần

Cho mọi người lành hay kẻ dữ

Tình Ngài son sắt suốt tháng năm.

 

“Tội lỗi người dẫu đỏ như son

Gội rửa rồi ra tuyết sạch trong,

Vải kia thẫm đỏ màu lầm lỗi

Thanh tẩy trở nên trắng như bông.” (Is 1, 18)

 

Lòng Chúa Xót Thương rộng bao la

Phút sinh thì đỉnh núi Gôn-ta:

-“Lạy Cha! Xin thứ tha cho họ,

Họ không biết việc họ làm ra.” (Lc 23, 34)

 

Xin ban đầy rẫy Chúa Thần Linh

Hòa giải thứ tha mọi tội tình

Thêm sức cho con ơn đổi mới

Dấn thân phục vụ, biết quên mình.

 

Thi hành giới luật mới truyền ban

Gieo vãi Tin Mừng khắp thế gian

-“Hãy mãi yêu nhau như chính Chúa”

Hiến thân cứu chuộc hết muôn dân.

 

Hiệp hành hiệp nhất

Trong Lời Kinh Chiều

Bỏ buông tất tất

Chỉ giữ một điều

“Deus Caritas Est

Thiên Chúa Là Tình Yêu.”

 

Anna Teresa Thùy Linh