Lời kinh ngát thơm hương tình mến

Vút bay cao, cao đến chín tầng

Dâng lên Chúa, Mẹ tiến dâng

Lòng khiêm hạ, tiếng “xin vâng” trọn niềm.

 

Kính chào Mẹ tinh tuyền thanh vẹn

Không bợn nhơ, vô nhiễm tội khiên

Chuỗi tràng châu tiến dâng lên

Vui, Thương, Mừng, Sáng gọi tên bốn mùa.

 

Đây hoa đỏ tựa như lửa cháy

Thắp sáng lên trong trái tim người

Thắm màu Máu Thánh Chúa tôi

Đổ ra cứu những mảnh đời thoái hư.

 

Hoa huệ trắng đẹp như tuyết trắng

Mẹ trong ngần ánh sáng bình minh

Trọn đời Vô Nhiễm, đồng trinh

Lên trời hồn xác quang vinh muôn vàn.

 

Muôn cung chúc, hoa vàng rạng rỡ

Mẹ thiên đàng Thánh Nữ cao sang

Hưởng vinh phúc trước Tôn Nhan

Mẹ Lòng Thương Xót thông ban Ơn Trời.

 

Bao bất hạnh mảnh đời tăm tối

Bể trầm luân nhuốm nỗi cơ cầu

Dâng hoa tím, đẫm thương đau

Mẹ thương cứu giúp, cầu bầu đỡ nâng.

 

Hoa xanh thắm rỡ ràng hy vọng

Thánh Tâm toang mở lượng hải hà

Hai dòng Máu, Nước chan hoà

Rửa con tinh sạch, thứ tha tội đời.

 

Hiệp hiến lễ trên đồi thượng tiến

Sống hy sinh, cầu nguyện, yêu thương

Gieo Tin Vui khắp nẻo đường

Kính mừng THÁNH MẪU NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

 

Anna Teresa Thùy Linh