Xin giũa gọt con nên chân thật

Xoá hận thù, chấp nhất, bất công

Phận người cát bụi hư không

Mải mê sa đắm phù vân thấp hèn.

 

Cứu con thoát xích xiềng tội lỗi

Chìm lũng sâu vực tối sa-tan

Khát Lời Hằng Sống đỡ nâng

Nắm tay Chúa dắt về đàng quang minh.

 

Trong sâu thẳm tận tình sám hối

Thứ tha, hoà giải lỗi mê lầm

Chúa ban tin, mến, cậy trông

Ban Mình Máu Thánh thần lương nhiệm mầu.

 

Đời lữ thứ mưa dầm, nắng quái

Cành nho tươi thắm mãi tháng năm

Hiệp thông mật thiết thân, cành

Trổ sinh hoa trái thơm lành sum suê.

 

Trong Nhiệm Thể tràn trề sức sống

Hiệp nhất, hiệp hành vọng bến quê

Điều răn mới buổi tiệc ly (Ga 15, 12)

Đoàn con trần thế khắc ghi trong lòng.

 

Đời cùng khốn long đong, cơ nhỡ

Những phế nhân, trẻ nhỏ mồ côi

Người già gần đất xa trời

Ân cần thăm viếng, trao Lời sẻ chia.

 

Chúng con chỉ trở về hoàn thiện

Khi hiệp thông huyền nhiệm nước Trời:

-“Hãy yêu thương, hết mọi người,

Như Thầy yêu, hiến dâng đời cho con.” (Ga 15. 12, 13)

Anna Teresa Thuỳ Linh.