Đấng mục tử nhân lành chân thật

Hằng chăm lo, chăn dắt chiên mình

Người là cửa chính quang minh

Thuộc tên, nhớ mỗi mùi chiên trong đàn.

 

Mạng sống, Chúa sẵn sàng trao hiến

Bảo vệ chiên cho đến tận cùng

Cỏ xanh bát ngát cánh đồng

Chiên nằm ngơi nghỉ bên dòng suối thiêng.

 

Giữa dông bão triền miên đêm tối

Lời Người hằng soi lối, dẫn đường

Dắt dìu từng bước thăng trầm

Vỗ về, ấp ủ, vô ngần  Xót Thương.

 

Ôi! huyền nhiệm thần lương Thánh Thể

Nuôi xác hồn người thế nơi nơi

“Bánh Hằng Sống, Bánh Bởi Trời

Ai ăn sẽ sống muôn đời ngày sau.” (Ga 6, 58)

 

Con được lãnh phép màu nhiệm lạ

Nhận nhưng không, tất cả nhưng không

Nguyện như nến cháy hao mòn

Cho đi, cho mãi, vẫn còn để cho.

 

Lòng Thương Xót cao như thác núi

Dạt dào ơn cứu rỗi muôn dân

Chúa trên Thập Giá nài van:

“Thứ tha việc họ đã làm, chẳng hay.” (Lc 23, 34)

 

“Đến xem Đấng đầy tay thiện hảo,

Phúc cho ai tìm náu nương Ngài.” (Tv 34, 9)

Nhân lành, chí thánh, quyền oai

Chúa Chiên Lành, hết mọi loài kính tôn.

Anna Teresa Thùy Linh