Anh hùng tử đạo Việt Nam,

Cũng mang thân phận thế gian mỏng giòn.

Phong ba bão tố dập dồn,

Kiên cường tin cậy một lòng mến yêu.

 

Gian nan thách thức ngặt nghèo,

Đầu rơi, máu chảy… đã nhiều đau thương,

Trọn thờ kính Chúa, can trường,

Yêu thương người thế, rộng đường về Quê. 

 

Gương Thầy, thập giá Can-vê,

Hiến chương Tám mối, nguyện thề tín trung.

Vinh hoa, phú quý dửng dưng,

Uy quyền, chức tước, cũng không bận lòng… 

 

Ngục tù, xiềng xích, cùm gông,

Khổ hình lăng nhục, tận cùng dã man.

Máu đào thân xác đẫm loang,

Nhục hình muôn cách, vững vàng hiên ngang. 

 

Đến như mạng sống không màng,

Trung kiên vững tiến, thênh thang Nước Trời.

Lắng nghe, tín thác, sống Lời,

Huyền siêu tình Chúa, trọn đời sắt son.

 

Pháp trường chiêng trống vang dồn,

Đầu rơi. Con phó linh hồn tay Cha!

Mến yêu, cảm tạ thiết tha,

Đáp đền, sự sống. Tình Cha khôn cùng.

 

Đất trời vang khúc: “Ngàn trùng”,

Ca khen Tử đạo anh hùng Thánh nhân.

Cao quang hưởng phúc thanh nhàn,

Cầu bầu, thông chuyển muôn vàn ơn thiêng.

 

Trầm luân dâu bể ưu phiền,

Đoàn con lữ thứ, vững niềm cậy trông.

Biển đời sóng gió bão dông,

Đoàn con kiên vững nối dòng hùng anh. 

Trổ sinh hoa trái thơm lành,

Nước Cha hiển trị, sáng danh muôn đời.

 

Anna Têrêsa Thùy Linh