THÁNG  NĂM

 KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA

24/05

Lễ ĐỨC MẸ PHÙ HỘ, Bổn mạng Nhà Dòng.

 “Cha đặt các con chính yếu là dưới sự che chở của Đức Mẹ là Đấng Cha giao phó dự án này. Xin Người làm trạng sư cho dự án này cũng như làm bổn mạng cho tất cả những đứa trẻ ở trong tay các con.”

(HD. 71)