Đồi Can-vê nhạt nắng chưa em nhỉ?

Xác thân treo trên thập giá khổ hình

Còn chi nữa tấm thân người nghiệt ngã

Hơi sức mòn thưa lên tiếng: “Abba!”

 

Vâng! Cha ơi thánh ý Cha con chọn

Dặm hành hương con bày tỏ tình Trời

Nắng mưa không ngại chim trời còn có tổ

Thân con đây không chọn chỗ ngả đầu.

 

……. Gập gềnh đường, bước chân cao chân thấp

Thân xác mỏi mòn lòng trĩu nặng nghĩa nhân

Nắng đồi Can-vê thân con treo thập tự

Khát con người, cơn khát bỏng tim con.

 

Mũi giáo đâm cạnh sườn con mở hoác

Máu nước tuôn trào giọt máu của tình yêu

Yêu nhân gian đường tình con đã chọn

Nghĩa phụ thân cho vẹn chữ tín thành.

 

Khát! cơn khát dài theo muôn ngàn thế kỷ

Khát! khát tình Trời được lan toả nhân gian

Khát! khát con người nối tiếp bước đăng trình

Nên muối nên men cho đời vơi cơn “KHÁT!”

Người hành hương 06/06/2024