“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên kính báo:

 

B

Bà cố Teresa  NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG

Thân mẫu của Soeur Thérèse NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

đang du học tại Mỹ

 

Vừa qua đời tại Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 5/02/2020

 

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn bà cố mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

                                                       Kính báo

                                                          Văn Phòng Hội Dòng

Comments powered by CComment