Hình ảnh quý anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng tập trung về Nhà Mẹ Cần Thơ để sinh hoạt theo truyền thống hằng năm. Quý anh chị là cánh tay nối dài của quý soeurs Dòng Chúa Quan Phòng trong việc thực thi sứ mạng đến với người nghèo, người bị bỏ rơi trong xã hội hôm nay. Quý anh chị luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mệnh đem niềm vui đến cho mọi người quý anh chị thăm viếng. 

Có sự hiện diện và sự cộng tác của quý anh chị giúp cho Tỉnh Dòng thêm sức sống, và thêm nhiều cánh tay tiếp nối sứ mệnh của Đấng Sáng Lập trong xã hội hôm nay. Xin Thiên Chúa Tình Yêu chúc lành, bảo vệ và cùng đồng hành với quý anh chị và gia đình trong cuộc sống cũng như trong sứ mạng mà anh chị đã lãnh nhận. 

Sự hy sinh chia sẻ thời giờ và công sức của quý anh chị cho những người thân cận, những người nghèo khó thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Xin cám ơn quý anh chị đã và đang cùng đồng hành với quý soeurs trong Hội DÒng Chúa Quan Phòng Portieux, tiếp nối Đấng Sáng Lập mang Tình Yêu Chúa đến cho mọi người. 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment