Hôm nay, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng tổ chức buổi họp ban điều hành huynh đệ Chúa Quan Phòng tại tu viện. Hiện diện trong buổi gặp mặt có Soeur Giám Tỉnh, Sr phụ trách huynh đệ và ban điều hành của 14 nhóm trong Tỉnh Dòng.

Trong dịp này Sr Giám Tỉnh giới thiệu Sr phụ trách mới với huynh đệ, đồng thời các Anh Chị cũng bầu lại Ban điều hành mới. Soeur sẽ cùng với các Anh Chị trong ban điều hành cộng tác với nhau để giúp cho gia đình huynh đệ ngày một năng động và nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và luôn là cánh tay nối dài của Cha Gioan Martino Moye, Đấng Sáng Lập Dòng.

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

 

 

Comments powered by CComment