Quý anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Lộ 19 họp mặt định kỳ vào mỗi tháng. Quý anh chị gặp nhau để cùng nhau cầu nguyện, học hỏi và chia sẻ  với nhau về sứ mạng tông đồ trong tháng qua, và lên kế hoạch cho tháng tới. 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp:

Cha sở Giuse Lê Ngọc Ngà chia sẻ 

Sinh hoạt giải lao

Chia sẻ sứ mạng

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment