Giê su điểm tựa đời con

 Chỉ duy nơi Chúa cho con tiếng cười

 Lòng con rộn rã vui tươi

Từng ngày dấn bước cùng Người hiến dâng

 

 Niềm vui gieo khắp gian trần  

Nụ cười Chúa vẫn trong lòng con đây

Thương con Chúa mãi yêu chiều

Hiến dâng mạng sống vì con trọn đời

 

Nụ cười Chúa tỏa muôn nơi

Tỏa lan dịu vợi tan nhiều khó nguy

Nhờ đó con bớt nghĩ suy

Phó thác trọn vẹn tùy theo ý Ngài

 

 Phó dâng quá khứ tương lai

Sống với hiện tại cùng Chúa mà thôi

Danh vọng, phú quý luôn mãi gọi mời

Những điều hấp dẫn tuyệt vời

 

Nụ cười của Chúa làm con giật mình

Nhìn lại để thấy bao điều tính toan

Từ nay quyết chí đứng  lên

Từ bỏ mọi thứ vì thầy Gie su

 

Hiến thân theo Chúa đi tu

Vào đời thực hiện  chương trình Chúa trao

Nụ cười Chúa đẹp biết bao

Cho đời con mãi khát khao đi tìm.

 

Hạt Cát - Thỉnh Sinh TD Cần Thơ

Comments powered by CComment