Có gì đẹp ở phố núi cao nguyên? Sương mù, những vườn cà nối tiếp xanh mướt với từng chùm trái căng tròn dẫu rằng chưa chín.Hôm nay, không chỉ có vườn cà, có màn sương làm ngỡ ngàng lòng người… La Sơn hôm nay, 14 thanh nữ thuộc nhiều Giáo phận đã có chuỗi ngày bên thềm Thỉnh viện nay đã được gọi tên gia nhập vào cộng đoàn Thánh Linh. 

Quý Soeurs trong nhóm Kontum đã đến cầu nguyện và tham dự nghi thức gia nhập Thỉnh viện của 14 ứng sinh. Các chị được nhận Thánh Giá và sách Lời Cha Á Thánh. Thời gian và không gian này dành cho các chị. Các chị được học tập, cầu nguyện và đồng hành để hiểu biết về Hội Dòng các chị sẽ chính thức gia nhập: 

- Muốn đặt nền tảng cả đời mình nơi Thiên Chúa trong thái độ tin tưởng và sẵn sàng;

- Muốn đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô trong tinh thần phó thác, nghèo khó, đơn sơ và bác ái,

- Muốn sống ơn gọi trong cộng đoàn,

- Muốn tham gia sứ mệnh của Giáo hội trong lãnh vực giáo dục, nhất là giáo dục trẻ em và người nghèo.   (HC 1.444)

  

Khởi đầu cho giai đoạn mới và trong ân sủng của Chúa. Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên cầu chúc các chị hoàn thành tốt chương trình huấn luyện đã đưa ra, nhằm giúp các chị nhận thấy rõ Ý Chúa trên đời mình, lớn lên trong ơn gọi cách xác quyết và bền bỉ.

 

 

Nhờ lời bầu cử của Cha Á  Thánh Gioan Martino Moye, xin Chúa chúc lành cho ước nguyện sống đời Thánh Hiến trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng của các chị được hiện thực, để niềm vui của Thiên Chúa đơm bông kết trái trong cuộc đời của các chị.

 

TẠ ƠN CHÚA – ALLELUIA… ALLELUIA!

 

 

  Nhà Nguyện La Sơn

 

 

Hoa vườn nhà La Sơn – cộng đoàn Thánh Linh

 

Góp nhặt –Ban Truyền Thông  - TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment