Các em Tiền Tập thuộc Tỉnh Dòng Tây Nguyên vừa kết thúc giai đoạn Tiền Tập, các em có buổi cầu nguyện chung, có Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với nhau tạ ơn Chúa đã gìn giữ và hướng dẫn các em trong giai đoạn này. 

Sau Thánh Lễ các em có những tiếc mục văn nghệ vui tươi để góp vui cùng mọi người, cũng như là sự cám ơn của các em dành cho quý Soeurs phụ trách đã luôn yêu thương đồng hành cùng các em trên chặng đường đã qua. 

Mỗi em nhận được món quà lưu  niệm từ cộng đoàn Thỉnh viện để đánh dấu một giai đoạn vừa hoàn thành. 

Kết thúc giai đoạn Tiền Tập, các em được gửi đi vào sứ mạng thực tế tại các cộng đoàn của Tỉnh Dòng, để các em có thể học hỏi, quan sát, và thực tập sống đời sống nữ tu Chúa Quan Phòng một đôi chút, làm hành trang cho các em bước vào giai đoạn Tập Viện. 

Cầu chúc các em vui tươi, hạnh phúc và hăng say tiếp bước theo tiếng gọi cho đến cùng. Xin Chúa đồng hành cùng các emm trong sứ mạng mới tại các cộng đoàn các em sẽ được gửi đến. 

Hình ảnh các em trong giờ cầu nguyện

Mọi người cùng mở quà

Văn nghệ, ăn tiệc sau giờ Thánh Lễ

Chuẩn bi hành trang lên đường

   

  

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment