Cùng các em Nhà Tập đi chặng đàng Thánh giá để tôn kính Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin ban thêm tình yêu để mỗi người hiểu được Mầu nhiệm tình yêu! Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các em trong những ngày còn lại của tuần Tĩnh tâm được ở lại với Chúa một cách sâu đậm hơn và được sự bình an nội tâm.

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng

 

Comments powered by CComment