Môn học Truyền Giáo đã giúp tôi nhớ lại và hiểu biết thêm nhiều điều về truyền giáo và sự cấp bách của việc Loan Báo Tin Mừng. Sau khi suy nghĩ cầu nguyện với đoạn Lời Chúa Lc 12,49-50, tôi xin chia sẻ điều tôi được Chúa soi sáng, hướng dẫn. 

Trước tiên, tôi đã nhận ra điều Chúa Giêsu khắc khoải chính là ngọn lửa Thần Khí mà Chúa đã ném vào thế giới, vào giáo hội và vào lòng mỗi người. Chính Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban Đấng bảo trợ là Thần khí sẽ đến với thế gian. (Ga 14,16). Chúa Giêsu Phục Sinh, khi hiện ra với các Tông đồ, đã trao sứ vụ của Người lại cho Giáo hội: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em” (Ga 20,21) và trong ngày lễ Ngũ Tuần cùng với Đức Maria, các tông đồ đã nhận nguồn ơn thiêng của Thần Khí. Chính lửa này đã biến đổi các tông đồ từ những con người nhút nhát trở nên dũng mạnh, là những chứng nhân can đảm của Chúa Giêsu Kitô. 

Học về truyền giáo là dịp tôi đặt lại câu hỏi cho chính mình về bổn phận của một Kitô hữu. Chúa Giêsu đang chờ đợi tôi làm việc bổn phận của mình ngay trong chính cuộc sống của tôi. Lệnh truyền này không loại trừ một ai (Mt 28,19). Đồng thời tôi cần mặc lấy con người mới trong Thần khí (Eph 4,22-24) trở nên mềm dẻo, dễ dạy và để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời tôi. 

Chúa Giêsu đã ném lửa vào trần gian… tôi phải cộng tác với Ngài để làm cho ngọn lửa đó được bùng lên bằng chính đời sống cầu nguyện của tôi, sự gắn bó kết hiệp mật thiết với Chúa giúp tôi nhận ra và mau mắn thực thi ý của Ngài trong đời tôi. Chẳng có công việc vĩ đại cho một chị nhà tập… vì thế tôi tận dụng mọi cơ hội học hành, tập tành những nhân đức của nếp sống nữ tu tông đồ với ước mong trở thành nữ tu tông đồ! Tôi cầu nguyện cho việc truyền giáo, cầu nguyện cho những nhu cầu cấp bách của thế giới, của người nghèo, của những người dấn thân trong môi trường truyền giáo đầy khó khăn, nguy hiểm… 

Thời gian nhà tập của tôi sắp kết thúc, tôi sẽ được thực tập tại các cộng đoàn. Định hướng tông đồ của tôi là đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, tập luyện nếp sống đơn sơ, phó thác, khó nghèo và bác ái của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng; đồng thời tôi học với mẹ Maria người nữ đầu tiên đem ơn cứu độ cho con người trong trường “chiêm niệm và hoạt động”. 

Tôi đã được sống nhờ Thần Khí nên tôi quyết tâm nhờ Thần Khí để tiến bước trong ơn gọi và sứ mạng của nữ tu Chúa Quan Phòng.

 

Marie Martin Phạm Thị Tuyết

Nhà Tập năm 1- TD Tây Nguyên

 

Comments powered by CComment