“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Trong thinh lặng của cầu nguyện tôi nhận ra mình được thôi thúc với câu Lời Chúa trên đây, và có phải chăng đây là điều Chúa khắc khoải và mong chờ nơi tôi? Chính Chúa Giêsu đã bày tỏ cho con người và cho tôi biết Thiên Chúa yêu con người như thế nào. Một tình yêu đến cùng! Tình yêu trao ban không đòi đền đáp, không phân biệt đối xử và không chiếm hữu. Tôi tự hỏi mình Chúa muốn gì nơi tôi? Nơi con người còn nhiều giới hạn và bất toàn của tôi? 

Tôi biết rằng Chúa đang mong chờ từng phút giây, mong chờ tôi thay đổi con tim chai đá và thay vào đó con tim biết yêu, biết xót. Ngài muốn tôi mở lòng đến với mọi người không phân biệt và không loại trừ ngay cả với người tôi không thích. Thay đổi chính mình và cộng tác với ân sủng Chúa để tôi được tự do, thanh thản. Tôi thực sự muốn ra khỏi chính mình nhưng sao tôi thấy mình còn bị ràng buộc với những thành kiến và chưa thực sự được tự do. Trong mọi sự Chúa Giêsu đã dùng tình yêu mà dạy dỗ, bảo ban tôi. Ước mong tôi được như Ngài vì tôi đã nhận ra tình yêu có sức mạnh rất lớn, nó ảnh hưởng trên cuộc đời tôi và nhiều người được cảm hóa bởi một tình yêu chân thành. Điều tôi nhận ra và phải thực hiện là: đặt những gì “họ là” trong con tim của tôi để tôi dễ dàng đón nhận, dễ dàng đến và trao ban tình yêu. 

Giêsu ơi, con đang bước theo Ngài nhưng con còn nhiều giới hạn… xin Chúa giúp con để nhờ sự trợ giúp của Chúa con có thể yêu như Ngài đã yêu. Chúa là mẫu gương cho con noi theo xin cho con học đòi và bắt chước theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, xin Ngài luôn đồng hành và ở lại trong con.

 

Marie Madeleine  Pazzi Đỗ Thị Uyên Phương

Nhà Tập năm 1- TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment