“Từ bỏ ý riêng” là điều tôi nhận ra Chúa Giêsu đang khắc khoải và chờ mong nơi tôi sau khi tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện. 

Nhìn vào gương của Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa xuống thế làm người không phải để thực hiện ý của riêng mình mà thực hiện theo ý Chúa Cha như Ngài đã nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy.” (Ga 3, 34). Sự từ bỏ ý riêng của Chúa Giêsu được thể hiện rất mãnh liệt cùng với những giằng co xâu xé nội tâm. “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Lc 22,42). 

Tôi nhận ra Chúa Giêsu chờ đợi tôi trao phó đời tôi hoàn toàn trong tay Ngài, lấy ý muốn của Chúa làm ý muốn của tôi. Tôi tin tưởng và phó thác tất cả cho Chúa, cả thể xác cũng như linh hồn như Ngài đã đến thực hiện ý Chúa Cha. Chúa Giêsu chờ đợi tôi trở nên mềm dẻo, dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, để được Ngài hướng dẫn thực sự, để Ngài dẫn đưa vào hoang địa của sự tĩnh lặng, để tôi có thể lắng nghe và thực hiện ý Chúa muốn trên cuộc đời tôi. Tôi sắp kết thúc năm nhà Tập nhặt và tôi được sai đến cộng đoàn thực tập nếp sống của một chị nữ tu tông đồ. Từ trong thâm tâm, tôi muốn thưa với Chúa: “Con xin đón nhận tất cả những điều Chúa gửi đến cho con với tấm lòng biết ơn, tin tưởng vào Chúa và ngay từ bây giờ tôi dâng lên Chúa mọi điều sẽ xảy ra trong sứ vụ của tôi để dù tôi thành công hay thất bại tôi đều dâng lời tạ ơn Chúa. Lạy Chúa xin cho con trở nên dụng cụ mềm dẻo trong thánh ý của Ngài” 

Sau khi đã hiểu thêm một chút điều Chúa Giêsu khắc khoải, điều Ngài chờ đợi nơi tôi… và đây có thể xem là định hướng tông đồ của mình: không làm gì mà không hỏi ý Chúa và khi đã biết ý của Chúa, tôi mau mắn thi hành dù đó là điều tôi không muốn. Tôi cầu xin Chúa thêm đức tin còn non nớt của tôi để tôi thêm tin tưởng và xác tín rằng điều Chúa gửi đến cho tôi luôn là điều tốt nhất. 

Tạ ơn Chúa vì tôi được Chúa gọi bước theo Ngài. Là một tập sinh dòng Chúa Quan Phòng, tôi ao ước được trở nên người được chiếm đoạt để được sai đi… Tôi ý thức mình mỗi ngày cần phải sống gần Chúa hơn, ở lại với Ngài để được Ngài chiếm đoạt hoàn toàn và được sai đi. Với lời mời gọi “Từ bỏ ý riêng” mà Chúa dành cho tôi, tôi xin Chúa luôn giúp tôi, đồng hành cùng tôi và với sự nỗ lực cùa bản thân để tôi có thể làm vui lòng Chúa, làm điều Chúa mong muốn nơi tôi.

 

Mariane de Jesus Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhà Tập năm 1- TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment