Phục vụ trong lãnh vực y tế chăm lo sức khỏe cho người khác đó là một trong những sứ mạng chính của Hội Dòng. Tỉnh Dòng Cần Thơ đã có nhiều chị em được học chuyên ngành để phục vụ tại các bệnh viện trong Tỉnh Cần Thơ. Các chị rao giảng Tin Mừng bằng hành vi phục vụ tận tình, yêu thương và tận tình giúp đỡ các bệnh nhận trong trách nhiệm của các chị, bên cạnh đó các chị cũng sống chan hòa với tất cả các đồng nghiệp của mình. 

Xin Chúa chúc lành cho các chị để các chị tiếp tục đem tình yêu của Chúa đến với những người đang đau khổ nơi thân xác, xin Chúa thương chữa lành. 

Sr Teresa phục vụ tại bệnh viện Cần Thơ