Dòng Chúa Quan Phòng Portieux có một cộng đoàn ở Ý, quý chị em trong cộng đoàn này tham gia công tác mục vụ giáo xứ, cùng với quý cha và quý hội đoàn trong giáo xứ, sr Anne Marie đã tham gia các sinh hoạt của họ đạo. Sr Anne Marie phụ trách lớp giáo lý rước lễ lần đầu, giúp các em chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa vào lòng. 

Những tấm thiệp tạ ơn Mẹ Maria

Các em trong một buổi sinh hoạt ngoài trời

Sr Anne Marie và 1 em trong ngày rước lễ lần đầu

Phụ huynh cùng tham gia sinh hoạt

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment