Bước theo chân Đấng Sáng Lập trên mọi nẻo đường truyền giáo, chị em Chúa Quan Phòng tại cộng đoàn Kinh Tế Mới ngoài thời gian mục vụ tại Giáo Xứ, chị em dành thời gian để đi thăm viếng bà con trong giáo xứ, những người già cả, bệnh tật...để thăm hỏi, sẻ chia và động viên họ trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Xin Chúa là sự bình an, niềm vui, sự hy vọng...xin ở cùng quý bà con trong những khó khăn của phận người, xin cho chị em cũng có sức khỏe, nhiệt huyết để tiếp tục sứ mạng của mình mỗi ngày trên mọi nẻo đường.

 

Một số hình ảnh chị em thăm viếng bà con trong giáo xứ 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ 

Comments powered by CComment